Minska matsvinnet i er butik
genom datadrivet arbete

Varje år slängs hundratusentals ton mat i svenska livsmedelsbutiker. Whywaste arbetar utifrån idén att det går att vara miljösmart och spara pengar samtidigt.

All industriell matproduktion gör inverkan på miljön, genom såväl framställning som transport och förvaring. Att ta vara på det som produceras i mesta möjliga mån är nödvändigt om man vill minska klimatpåverkan.

Whywaste erbjuder digitala system som hjälper butikspersonal att enklare identifiera varor som riskerar att passera sitt bäst-före-datum. Maten kan då prissänkas, tillagas eller skänkas till välgörande ändamål istället för att hamna i soptunnan.

Vi samarbetar med matbutiker från flera av Sveriges ledande kedjor i syfte att nå ökad hållbarhet med avseende på miljön. Är ni vår nästa samarbetspartner?

Semafor

Effektiv datumkontroll

Semafor är ett digitalt system som underlättar och effektiviserar datumkontroll av konsumentförpackade produkter. Ordet Semafor är synonymt med signalljus, vilket är en av idéerna och hörnstenarna i systemet.

Varje dag får butikspersonalen en lista med produkter som riskerar att passera sitt bäst-före-datum under kommande dagar. Genom en datadriven process garanteras att alla varor blir kontrollerade i tid.

Tidigare
Med Semafor

Semafor Deli

Brytlistor och journalföring

Semafor Deli är en digital brytlista och journalföringssystem som effektiviserar arbetet och säkrar kvalitén i delikatessdiskar.

Systemet håller koll på varorna i disken och varnar när en produkt närmar sig sitt sista försäljningsdatum. På så sätt säkrar butiken att kunder aldrig får med sig dåliga produkter hem.

All produktinformation registreras och sparas digitalt. Detta innebär en mer tidseffektiv hantering, samt förenkling av spårbarheten vid behov, t.ex. vid en kontroll.

Sortimentsöversikt

Minska svinn genom att få full kontroll över både brutna förpackningar och bäst-före-datum i delikatessdisken och på lagret.

Digital dokumentation

All dokumentation såsom brytlistor, journaler och historik, lättåtkomligt på ett ställe vid exempelvis uppföljning eller egenkontroll.

Från bloggen

Diskussioner om hållbarhet och miljö i Almedalen

Årets Almedalsvecka gick av stapeln 2 juli i år. En späckad vecka med över 4 000 evenemang och 40 000 unika besökare. Det säger sig själv att detta är en…

Whywaste hjälper butik att minska sitt årliga svinn med 760 000 SEK

Nyligen publicerade icanyheter en stor artikel om svenska aktörer som på olika sätt arbetar för att minska matsvinnet i livsmedelsbranschen. Bland de organisationer och företag som arbetar med att bekämpa…

Föreläsning om hållbarhet på IT fakulteten

I april blev vi inbjudna att föreläsa om hållbarhet och entreprenörskap på IT fakulteten vid Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Vi valde att prata om tre ämnen – vision,…